תקנון האתר

תקנון:

תקנון אתר  גנריקל סנטר להסדרת היחסים בין אתר  genericalc.com לבין הלקוח או הגולש/ת באתר ומהווה הסכם מחייב לכל דבר ונושא.

מבוא
תקנון זה מדבר בלשון זכר וכל הנאמר בו מתייחס לנשים וגברים כאחד.
במקרה של אי הבנה כלשהי במידע האמור יש באפשרות הנכנס לאתר לפנות לצוות הנהלת אתר generical-center ולבקש הבהרות ומענה לשאלותיו באשר לשימוש באתר תכניו ותנאיו.
פניה לצוות הנהלת האתר תעשה דרך לשונית “צור קשר” המופיעה בראש תפריט האתר, בו יוכל הגולש לשלוח מייל להנהלת האתר.

* המידע המופיע באתר זה אינו מהווה תחליף להיוועצות עם רופא או רוקח בטרם רכישת תרופה או תכשיר רפואי והשימוש בו. וכן לא אם ידועה לו רגישות כלשהי לתכשיר או תרופה, או רקע של מחלות קודמות הידועות לו, בהתבססו על ידע רפואי אישי, ובאם בידוע לו שאינו מורשה לרקוח את התרופה הספציפית או התכשיר דרך קופות החולים או כל בית רפואה באשר למצבו הרפואי ומהסתייגות קודמת של רופאים מפאת מצבו הרפואי שלא מאפשר ומסכן אותו. יש לעיין בעלון לצרכן ובהוראות ההסבר בדף המוצר לפני השימוש בתכשירים הרפואיים. חובה להתייעץ עם רופא בכל הנוגע לאופן השימוש והסיבות הנלוות לו, ובהתכנות תופעות לוואי ואינטראקציה עם תכשירים רפואיים אחרים או תרופות נוכחיות שהוא צורך.

כללי
1. במסגרת התקנון כל אדם ו/או תאגיד ו/או כל גוף כלשהו מהווה בכללם לקוח גולש או נכנס לאתר או רוכש מוצר/ים מאתר גנריקל סנטר לרבות מנהליו, צוות עובדיו, וכל הנוגעים לאתר.

2. כל שימוש באתר קנייה או רכישה או מידע על כל תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך באישורך ובהסכמתך ובכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.

3. התכנים והמידע באתר זה מן הסתם עשויים להופיע ומופיעים במדיות נוספות, כגון: אינטרנט, (אתרים מסוג זה (Drug Stores, בלוגים ומאמרים, רדיו, עיתונות וטלוויזיה.

4. תקנון זה חל גם על חומר ותכנים הקשורים לאתר ומפורסמים בכל מדיה אחרת באופן כלשהו או בכל דרך אחרת בהתאם לשינויים הנדרשים ובהתאם לחוות דעת גולשים ועדויות. הנך מוזמן לבקר לחקור להתרשם ולגבש דעה באשר לתרופה או תכשיר שהנך מחפש דורש או רוכש.
5. תקנון זה בא להסדיר את היחסים בין האתר לבין המשתמש בו, באפשרויות המצויות באתר, כגון ישומים שניתן להשיג באמצעות האתר, השוואות מחירים, מנוע חיפוש, או כל מידע באתר או שניתן להשיגו באמצעות האתר.
6. כל שימוש באתר, קניה, רכישה, הספקה של מוצר/ים באתר זה מבוצעת בהתאם לתקנון זה.
7. האתר שומר לעצמו את הזכות לסרב למכור מוצר/ים או להעניק שירותים כלשהם לפלוני/ אלמוני ללא הודעה מראש וללא מתן כל סיבה.
8. הנהלת האתר רשאית לעדכן את תנאי התקנון מעת לעת בהתאם ולפי שיקול דעתה, וללא צורך במתן הודעה מראש כלשהי למשתמשים, רוכשים, לקוחות או כל גורם אחר, ושינויים אלה יהיו תקפים ומחייבים מרגע פרסומם באתר.
9. הימצאותם של קישורים (“לינקים”) לאתרים אחרים אינם מהווים גושפנקה לתכנים המפורסמים באתרינו הן מבחינת מהימנותם, שלמותם, או כל בחינה אחרת.

הזכות להשתמש באתר
10. כל אדם מגיל 18 ומעלה בעל דואר אלקטרוני וכרטיס אשראי בר תוקף, וכן אדם שקיבל אישור מהאתר יכול להציע הצעות למוצרים וכן להשתתף במכירת מוצרים המתפרסמים באתר.

מכירות המתבצעות באתר
11. התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות.
12. המידע שמוצג באתר איננו מהווה תחליף לבדיקה מקיפה של המוצר טרם ביצוע רכישה דרך האתר, ולקונה מומלץ לוודא באמצעות מקורות מידע נוספים פרטים לגבי המוצר המבוקש וכמו כן חובת הלקוח להיוועץ עם רופא טרם רכישת מוצרים או תכשירים המוצעים באתר.

13. האתר רשאי לבטל ו/או לשנות כל הזמנה ו/או מחיר מוצר ללא התראה מוקדמת, ראה לעניין זה סעיף 23 להלן.
14. האתר רשאי לשנות מחיר של מוצר בכל עת ובלבד שלא ניתן אישור עסקה על ידי האתר וטרם נעשתה בפועל הזמנה למוצר ספציפי.
15. המחיר באתר הנו סופי לאחר אישור המכירה ורכישת המוצר על ידי הלקוח וגם אז הכפוף לתנאי האתר ואפשרותו לבטל את המכירה ולהחזיר את כספי הרוכש ותחת תנאים מסוימים, וזאת מבלי שהאתר יחויב בפיצוי כלשהו כלפי רוכש המוצר.
16. המכירה היא עד גמר המלאי בלבד.
17. הקנייה תתבצע אך ורק לאחר אישור תשלום.
18. האתר ביסודו הינו רק מתווך בין הרוכש לבין בית המרקחת בחו”ל, וביצוע הזמנת הרוכש הינה על בסיס יבוא אישי לצריכה עצמית .

19. יש למלא את טופס ההזמנה באתר באופן מלא ומדויק כנדרש כדי לבצע את ההזמנה.
20. ביצוע ההזמנה יחל לאחר מילוי טופס ההזמנה וקבלת אישור קליטתו במערכת.
21. אישור ההזמנה הינו בכפוף לקיומו של המוצר בחברות המייצרות או/ו בבית המרקחת בחו”ל. וגם אז במידה ואזל המלאי של המוצר המבוקש לאחר ביצוע ההזמנה וקליטתו במערכת ולא בוצע עדכון באתר או מכל סיבה אחרת. תבוטל ההזמנה והרוכש יהיה זכאי להחליף למוצר אחר או להחזר כספי מלא. אך לא לדרישת פיצוי כספי אחר נוסף על תשלום המוצר ששילם.

22. כמו כן במידה ואין באפשרות האתר לספק את ההזמנה מכל סיבה שהיא והספקתו שלא בשליטתו רשאי האתר לבטל את העסקה/הזמנה, ולהשיב את הכסף לבעליו בכללותו ללא פיצוי נוסף על התשלום ששולם.

תשלום עבור ההזמנה
23. אמצעי התשלום הם כפי אמצעי התשלום המפורסמים באתר בעת הרכישה על כל תנאיהם.

אספקת המוצר

24. ביצוע ההזמנה ושליחתה יבוצע אך ורק לאחר אישור תשלום ע”י האתר.
25. ביצוע ההזמנה ושילוח המוצר מבית המרקחת בחו”ל יכנס לתוקפו תוך 48 שעות מרגע אישור התשלום, ואספקת המוצר/ים תיעשה תוך 7- 29 ימי עסקים ולא יאוחר מ 45 ימי עסקים מיום השילוח.
26. עלויות המשלוח יהיו כפי המפורסם באתר בזמן רכישת המוצר.

27. ביצוע ההזמנה והתשלום עבור מוצר הינו הסכם מחייב בין הלקוח לאתר ובכללו איסוף עצמי של המוצר הנרכש על ידי הלקוח.

28. אם או/ו במידה המוצר הגיע לסניף הדואר ולא נאסף על ידי הלקוח והוחזר לחו”ל האחריות הינה חלה  על הלקוח (כידוע כמו בארץ משלוח תרופות שחוזר חזרה לחו”ל מושמד ואין באפשרותו לחזור לבית המרקחת!

29. האתר אינו אחראי לכל עיקוב במשלוח הנגרם ע”י חברות שילוח המוצרים בין בחו”ל בין בארץ ע”י הדואר, או כל גורם שילוח אחר של המוצר/ים אל הלקוח.
30. כאמור זמני שילוח המוצרים הינם בהתייחס לימי עסקים ובכללם לעיתים חגים בחו”ל  בהם יתכנו עיקובים של מספר ימים נוספים.
31. על הלקוח לידע את האתר גנריקל סנטר תוך 45 יום מרגע ההזמנה אם ובמידה המוצר שהזמין לא הגיע אליו, על מנת לאפשר לאתר לתקן את המעוות ולבדוק את הליקויים בהעברת המוצר ובחינת שילוח מחדש של המוצר. ולא יאבד הלקוח את האחריות ואת זכאותו לפיצוי בגין הרכישה.

32. האתר אינו אחראי על עיכובים שאינם בשליטתו כגון: אסונות טבע, כוח עליון, פעולות איבה, מלחמה, תקלות מחשבים ומערכות תקשורת לרבות מערכות תקשורת של האתר. טלפוניה , שביתות והשבתות למיניהם וכו’.

אחריות על מוצרים הנמכרים באתר:

33. על הרוכש מוצרים באתרינו לבדוק את המוצר היטב בעת קבלתו. קבלת המוצר על ידי הרוכש מהווה הוכחה על תקינות המוצר.
34. האחריות לטיב המוצרים והתרופות הנמכרים באתר חלה על חברות התרופות אשר מייצרות את המוצר וכל טענה כנגד תקינות המוצר ו\או ההתוויה יופנו לחברות המייצרות באופן ישיר.

35. כמו כן הרוכש אינו זוכה לאחריות על המוצרים הנמכרים באתר. מאחר ומדובר בתרופות ו/או תוספי תזונה, השפעתם שונה מאדם לאדם באופן אינדיבידואלי, וכל נזק שיגרם בשל נטילת המוצר או אי שביעות רצון מן המוצר, או תוך התעלמות הלקוח הרוכש ממצבו הרפואי הידוע לו, או מחובתו להיוועץ עם רופא לפני נטילת המוצר או תחליף. האחריות תחול על הרוכש בלבד ולא יוכל לטעון טענה נגד האתר.

כמו כן אין כל אחריות של משרד הבריאות לכל נזק עתידי. מאחר ומדובר ביבוא אישי של הלקוח למטרת צריכה עצמית אישית, והאחריות חלה עליו הלקוח בלבד!

36. אין במידע באתר זה תחליף להיוועצות עם רופא או רוקח בטרם רכישת תכשיר רפואי והתחלת הטיפול בו. יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש בתכשירים הרפואיים. ואם אין בנמצא עליו לחפש מידע ברשת, וחובה עליו להתייעץ עם רופא בכל הנוגע למטרות ואופן השימוש נוכח מצבו הרפואי, תופעות לוואי ואינטראקציות עם תרופות אחרות שהינו נוטל או כל תכשיר רפואי אחר.

כללי :

האחריות למוצרים הנרכשים חלה על היצרן המקורי. גנריקל סנטר רק מהווה כמתווך באמצע ומאפשרת את רכישת המוצרים ישירות מבית המרקחת בחו”ל על בסיס יבוא אישי של הלקוח ובמחיר משתלם.

לקוח הרוכש מוצר המצריך מרשם רפואי, בעצם רכישתו הינו מצהיר שיש בידיו מרשם רפואי עבור התרופה או התכשיר המבוקש והינו משתמש בו בהתאם להנחיית הרופא המטפל.
לא יסופקו על-ידי בתי המרקחת תרופות וחומרים המוגדרים חומרים בפיקוח FDA
(FDA Controlled Substances Act).
המחירים באתר כפופים לשינוי מטבע חוץ.

אחריות שחרור החבילה מהמכס יחול על הרוכש. במידה והחבילה מוחזרת לשולח ע”י המכס, בית המרקחת אשר סיפק את ההזמנה יבצע שליחה חוזרת ללא עלות נוספת או יינתן זיכוי כספי בהתאם לתנאי האתר. כמו כן חיובים בשערי מכס לפי שער הקנייה של הלקוח יחויבו מכיסו ועליו לבדוק את שער המיסוי בארצו על רכישתו.
קבלת ההזמנה בדואר רשום כפי הנהוג הינה בחתימת הלקוח ומהווה אישור קבלת המוצר.

37. במקרה של החזרת מוצר או החלפתו , עלויות משלוח המוצר אל בית המרקחת והספקים במדינות המוצא יחולו על הלקוח.

38. האתר עשוי להחליף מוצר וזאת תוך כדי פרק זמן של 30 יום מזמן קבלת המוצר הפגום.

ביטול רכישה על ידי הלקוח והחזרת המוצרים
39. למוצרים הדורשים אחסון מבוקר כגון תרופות, לא יבוצעו החזרות. לא ניתן להחזיר מוצר שיצא מבית המרקחת כאמור בסעיף 32.
40. לא ניתן לבטל הזמנה לאחר שנשלחה ליעדה ובטח לא כאשר המוצר נשלח מחו”ל והוא בדרכו ליעדו.

41. ביטול רכישה ייעשה דרך עמוד “צור קשר” בכתב על ידי הרוכש ובהתאם לתנאי האתר.

42. החזרים ייעשו בצורת זיכוי לחשבון הלקוח.

הגבלת אחריות האתר על מידע המצוי באתר:

43. האתר נוקט בכל האמצעים האפשריים לאבטחת מידע ולאבטחת המידע האישי שלך תוך שמירה על צניעות הפרט. עם זאת במציאות של היום אין 100% ועצם השימוש באתר מהווה הסכמה שלך בדבר ואתרינו לא ישא באחריות לחדירת פורצים וגניבת מידע ממאגרי הנתונים שלו.

44. תכנים המפורסמים באתר הנם באחריות המפרסמים בלבד, בין אם אלו מפרסמים, מוכרים באמצעות האתר, או משתמשים אחרים.
45. האתר אינו אחראי על מידע העולה באמצעות מנוע החיפוש באתר או שמשתמשים באתר פרסמו.
46. הימצאותם של קישורים לאתרים אחרים באתרינו אינם מהווים ערובה למהימנות תכנים באתרים אלו, שלמותם, נכונותם או כל בחינה אחרת.  האתר עשוי לבטל או להוסיף קישורים באתר לפי שיקול דעתו.
47. שירות חיפוש מידע באתר שנתקבל מצדדים שלישיים, אינו באחריות האתר ואין האתר אחראי לאי נכונות או אי התאמות או לכל מידע פוגע או הפרת זכות קניין הנובעים משירות החיפוש, או לכל אבטחת מידע קיים בשירותי החיפוש. כאמור לגבי קישורים באתר זה.

הגבלת אחריות האתר על תקינותו והחיבור לרשת האינטרנט
48. האתר יעשה כל מאמץ במקרה של כשלי רשת או התחברות או כשלים ותקלות כאלו ואחרים באתר לתקנן. אך אתרינו לא יהיה אחראי לנזק שיגרם למשתמשים באתר או לצד שלישי.

פרסום באתר
49. צוות הנהלת האתר אינו אחראי לתוכן מודעות, “באנרים” או כל חומר פרסומי וכן פרסומות או מפרסמים באתר (בהתאם לשינויים ולתנאים המחייבים). האחריות לכך תחול על המפרסמים בלבד.
.
50. הגבלת אחריות האתר המתוארת  בתקנון זה חלה גם על, מדיניות הפרטיות.
51. האתר עשוי למסור מידע מזהה של משתמש לצדדים שלישיים במידה ונכפה עליו והוא נדרש לכך על פי חוק, צו שיפוטי או תביעה משפטית, או כל סמכות שיפוטית מדינית אחרת מחייבת. הסכמת המשתמש וכל דרך אחרת וכל עוד מסירת המידע נעשתה בתום לב.
52. כמו כן, רשאי האתר להשתמש במידע אישי של המשתמש לצורכים פנימיים, ולצרכי בדיקת תלונות, או ביקורות או פרסומים של המשתמש, גם באמצעות “עוגייה”, (COOKIES).
53. האתר עשוי גם להשתמש במידע שאינו מזהה על המשתמש לצרכי שיווק, הערכות סטטיסטיים וכדומה, כגון מספר כניסות לאתר, מילות חיפוש, העדפות וכו’.
54. על  המשתמש לדעת כי כאשר הוא משתמש במנוע החיפוש באתר הוא מסכים למידע שנאסף עליו כפי המתואר להל”ן בתקנון זה.
55. האתר רשאי ועשוי לשנות את מדיניות הפרטיות ללא צורך בעידכון המשתמשים בכך, והשינוי יכנס לתוקפו מיום פרסומו.
56. האתר יעתר בחיוב למשתמש שיצור קשר עם האתר ויבקש בכתב למחוק כל מידע הקשור בו ולא יעשה בו שימוש.
57. בהתאם לחוקים הרלוונטים האתר לא יחשב למפר חוק או בפגיעה בפרטיות המשתמשים וישמור לעצמו את הזכות להתחקות אחר משתמשים באתר בשל שימוש באמצעים אלקטרוניים ואמצעי תקשורת אלקטרונית.
קניין רוחני
58. כל זכויות הקניין הרוחני וזכויות היוצרים של האתר שייכות להנהלת האתר.
59. מלבד התוויות רפואיות שאין בהן משום קניין רוחני חל איסור על העתקה ו/או שכפול חומר המצוי באתר.
60. אין לעשות שימוש בחומר המצוי או מפורסם באתר על מנת לפגוע בצד שלישי כלשהו.
61. אין לעשות שימוש בחומר המפורסם באתר ע”י צד שלישי, חומר זה הנו קניין אותו צד שלישי.
62. אתרינו שומר לעצמו את הזכות לנקוט באמצעים נגד מי שיפר זכויות קנין רוחני אלו.

הדין החל
63. על התקנון יחול הדין ההודי.

שפה »